Efikasnija distribucija

Kako do efikasnije distribucije?  Prednost korišćenja  platfome za internet prodaju kao što je e-nabavka jeste mogućnost da budete dostupniji Vašim trenutnim, kao I potencijalnim kupcima.

Read More »

e-nabavka?

Ukratko ćemo se potruditi da Vam prezentujemo našu ideju,  kako biste imali lepšu  sliku ko smo mi zapravo mi i  šta je e-nabavka?  Nakon višegodišnjeg

Read More »