Prednosti digitalnog sistema kupovine I kako smanjiti troškove?

Share on facebook
Share on linkedin

 Kada odlučite da implementirate digitalni sistem kupovine važno je da uključite čitavu kompaniju, od menadžmenta do zaposlenih. Na taj način dobijate veću kontrolu nad Vašom firmom I troškovima.

Koliko benefita ćete dobiti korišćenjem sistema kupovine zavisi od trenutnih izazova u Vašoj firmi I trebalo bi da odlučite gde ulažete vreme I energiju, kao I koje strateške promene morate da izvršite kako biste imali bolju kontrolu nad troškovima.

Način na koji možete koristiti I implementirati digitalni sistem kupovine, varira od firme do firme. Sledećih pet koraka Vam mogu pomoći u pozicioniranju I određivanju smera koji će dovesti do pozitivnih rezultata. 

1.Pregled 

Transparentnost I pregled proizvoda koje Vaš restoran kupuje, od koga I Koliko, prvi je korak ka analizi I uvidu u Vaše troškove. Pomoću digitalnog sistema kupovine možete izabrati omiljenog distributera od koga ćete poručivati robu I imati bolji uvid u proizvode. 

2.Kontrola

Korišćenjem e-nabavke, kao Vašeg sistema za poručivanje, imate kontrolu nad cenama I rabatima od Vaših distributera, kao I detaljan uvid u sve trenutne akcije kako biste svaki put dobili najbolju moguću ponudu.

3.Efikasnost

Sistematizacijom kupovine ćete osloboditi resurse I omogućiti zaposlenima da se više posvete zadacima u kojima su najbolji, poput kreiranja novih menija, poboljšanju same usluge , većim fokusom na gosta, itd. 

Ukoliko imate standardan meni, možete napraviti listu Omiljenih proizvoda I efikasno poručivati iste iz nedelje u nedelju.

4.Proučite svoje troškove kako bi  uštedeli više 

Od izuzetnog je značaja da uvek budete fokusirani na načine uštede novca. Ako imate stalnu kontrolu I pregled šta restoran kupuje I od koga, lakše je prebaciti fokus na smanjenje troškova, bez uticaja na proizvod koji se poručuje. 

Kada kuvari izračunaju I nabave ono što im je potrebno za pripremu jela, mogu brže i lakše da koriguju food cost I da u svakom momentu imaju uvid u trenutne cene na tržištu. 

Još jedna veoma važna Stavka je odnos izmedju Vas I Vašeg distributera.
Zdrav poslovni odnos I poverenje su nekad važniji od cene proizvoda. 

 5.Napravite dugoročan plan 

Pojavom digitalnih sistema za kupovinu, promenili su se zahtevi kako kupaca tako I distributera. Ovi koraci omogućiće Vam bolje pozicioniranje I efikasniju kupovinu.

Dobri sporazumi se grade vremenom I zasnivaju se na poverenju I dobrim odnosima. Naša platforma, kao neutralna tačka između distributera I restorana, omogućiće brže I efikasnije građenje dugoročnih odnosa.